Naši klijenti

Dugogodišnje partnerstvo, povjerenje i zadovoljstvo

Naši klijenti

Dugogodišnje partnerstvo, povjerenje i zadovoljstvo

Portfolio

22

Be Pure 

bepure.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
23
wopZE TRA WEB Efekti

Ze-Tra

ze-tra.hr

 • Izrada web stranice
 • Snimanje videa i video editing
 • Fotografiranje i obrada slika
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Izrada Logotipa
 • Izrada promocijskog videa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
18
linkram chat robot

Proinstal Škarec

proinstal.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads i Google ads
 • Facebook grupe
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
12

Villa Aqua

villa-bol.hr

 • Izrada web stranice
 • Izrada članaka o otoku braču
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
15

BioRama

biorama.net

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada promo Logo-reveal videa
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
21
linkram chat robot
logo
sjemeop643
opgdrijenak
bazgaopg58

OPG Pereglin

pereglin.com

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google-u za sve glavne proizvode
 • E-mail marketing
 • Monetizacija stranice – Ezoic i google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
24

Joyful Leadership

joyful-leadership.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za lakšu prijavu na online tečaj
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Monetizacija stranice – Ezoic i Google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
17
linkram chat robot
linkram google maps ranking

Frapporti Vintage Barbers

frapporti-barbers.com

 • Izrada web stranice
 • Integracija (web+app) Booking servisa za salone – online naručivanje 
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Grafički dizajn
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšani booking
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google maps za sve glavne upite
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
20

Frigoterm

Frigoterm.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
16

Joyful Kitchen

joyful-kitchen.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
13

Cres old town apartments

cresoldtown.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Izrada Logotipa
19

Udruga O.A.Z.A.

oazainfo.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud
14

Gradus Solutions

gradus-solutions.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (njem i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud

Portfolio

22

Be Pure 

bepure.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
23
wopZE TRA WEB Efekti

Ze-Tra

ze-tra.hr

 • Izrada web stranice
 • Snimanje videa i video editing
 • Fotografiranje i obrada slika
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Izrada Logotipa
 • Izrada promocijskog videa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
18
linkram chat robot

Proinstal Škarec

proinstal.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads i Google ads
 • Facebook grupe
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
12

Villa Aqua

villa-bol.hr

 • Izrada web stranice
 • Izrada članaka o otoku braču
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
15

BioRama

biorama.net

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada promo Logo-reveal videa
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
21
linkram chat robot
logo
sjemeop643
opgdrijenak
bazgaopg58

OPG Pereglin

pereglin.com

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google-u za sve glavne proizvode
 • E-mail marketing
 • Monetizacija stranice – Ezoic i google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
24

Joyful Leadership

joyful-leadership.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za lakšu prijavu na online tečaj
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Monetizacija stranice – Ezoic i Google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
17
linkram chat robot
linkram google maps ranking

Frapporti Vintage Barbers

frapporti-barbers.com

 • Izrada web stranice
 • Integracija (web+app) Booking servisa za salone – online naručivanje 
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng i hr) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Grafički dizajn
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšani booking
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google maps za sve glavne upite
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
20

Frigoterm

Frigoterm.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
16

Joyful Kitchen

joyful-kitchen.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
13

Cres old town apartments

cresoldtown.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Izrada Logotipa
19

Udruga O.A.Z.A.

oazainfo.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng i hr) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud
14

Gradus Solutions

gradus-solutions.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (njem i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud

Često postavljana pitanja

Naravno. Ubrzavanje i optimizacija web stranica i web trgovina nam je specijalnost. Ne samo da ubrzavamo stranice programiranjem i kvalitetnim alatima, nego i dajemo garanciju na brzinu. Podatke potkrepljujemo analizom brzine prije i poslije optimizacije.

Koristimo sljedeće: HTML, CSS, JS, i PHP. Izrađujemo web lokacije temeljena na Custom WordPress CMS-u, izbjegavamo template i buildere. Koristimo minimalan broj pluginova te ih izbjegavamo ako je moguće te riješenja programiramo i implementiramo pomoću kodiranja.

Postoji više osobina koje WordPress čine odličnim alatom za razvoj web stranica. WordPress je najpopularniji svjetski CMS softver koji je svestran, vrlo prilagodljiv i često ažuriran. Postoji i mnogo gotovih rješenja za integracije s različitim sustavima (online plaćanja, klijenti e-pošte, CRM sustavi, e-trgovina) koja štede vaše resurse i pomažu u zaokruživanju arhitekture rješenja. WordPress je odličan i za SEO, a pruža uistinu besprijekorno iskustvo za sve koji su uključeni u upravljanje i ažuriranje web stranica.

Naravno, stvaramo web stranice koje podržavaju više od jednog jezika. Također ih možemo namjestiti da automatski prelaze na različite jezike prema postavkama preglednika posjetitelja ili državi u kojoj se nalaze.

Naravno. Odredišnu stranicu možemo pretvoriti u web stranicu s više stranica i obrnuto prema vašem zahtjevu.

Naravno. Vašu postojeću stranicu možemo pretvoriti u web trgovinu sa svim vrstama plaćanja, dostavama i mnogim drugim funkcijama po vašoj želji.

Da. Naši dizajneri stvorit će kreativan, moderan i uvjerljiv dizajn za vašu web stranicu.

Da, rado ćemo vam pomoći u tome. Kontaktirajte nas i opišite svoje potrebe i zahtjeve, a mi ćemo učiniti ostalo.