Portfolio

22

Be Pure 

bepure.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
23
wopZE TRA WEB Efekti

Ze-Tra

ze-tra.hr

 • Izrada web stranice
 • Snimanje videa i video editing
 • Fotografiranje i obrada slika
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Izrada Logotipa
 • Izrada promocijskog videa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
18
linkram chat robot

Proinstal Škarec

proinstal.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads i Google ads
 • Facebook grupe
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
12

Villa Aqua

villa-bol.hr

 • Izrada web stranice
 • Izrada članaka o otoku braču
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
15

BioRama

biorama.net

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada promo Logo-reveal videa
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
21
linkram chat robot
logo
sjemeop643
opgdrijenak
bazgaopg58

OPG Pereglin

pereglin.com

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google-u za sve glavne proizvode
 • E-mail marketing
 • Monetizacija stranice – Ezoic i google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
24

Joyful Leadership

joyful-leadership.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za lakšu prijavu na online tečaj
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Monetizacija stranice – Ezoic i Google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
17
linkram chat robot
linkram google maps ranking

Frapporti Vintage Barbers

frapporti-barbers.com

 • Izrada web stranice
 • Integracija (web+app) Booking servisa za salone – online naručivanje 
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Grafički dizajn
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšani booking
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google maps za sve glavne upite
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
20

Frigoterm

Frigoterm.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
16

Joyful Kitchen

joyful-kitchen.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
13

Cres old town apartments

cresoldtown.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Izrada Logotipa
19

Udruga O.A.Z.A.

oazainfo.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud
14

Gradus Solutions

gradus-solutions.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (njem i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud

Portfolio

22

Be Pure 

bepure.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
23
wopZE TRA WEB Efekti

Ze-Tra

ze-tra.hr

 • Izrada web stranice
 • Snimanje videa i video editing
 • Fotografiranje i obrada slika
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Izrada Logotipa
 • Izrada promocijskog videa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
18
linkram chat robot

Proinstal Škarec

proinstal.hr

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads i Google ads
 • Facebook grupe
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
12

Villa Aqua

villa-bol.hr

 • Izrada web stranice
 • Izrada članaka o otoku braču
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
15

BioRama

biorama.net

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada promo Logo-reveal videa
 • Rankiranje na prvoj stranici Google-a za većinu proizvoda
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
21
linkram chat robot
logo
sjemeop643
opgdrijenak
bazgaopg58

OPG Pereglin

pereglin.com

 • Izrada web trgovine
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Kartično plaćanje (Corvus Pay)
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšanu kupnju
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Facebook ads
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google-u za sve glavne proizvode
 • E-mail marketing
 • Monetizacija stranice – Ezoic i google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
24

Joyful Leadership

joyful-leadership.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Integracija i podešavanje sakupljača email adresa
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za lakšu prijavu na online tečaj
 • Izrada YouTube kanala
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Monetizacija stranice – Ezoic i Google AdSense, Affiliate
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
17
linkram chat robot
linkram google maps ranking

Frapporti Vintage Barbers

frapporti-barbers.com

 • Izrada web stranice
 • Integracija (web+app) Booking servisa za salone – online naručivanje 
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng i hr) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Grafički dizajn
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja za olakšani booking
 • Izrada i implementacija Chat Robota za facebook stranicu
 • Snimanje videa i video editing
 • Izrada promo reklamnog videa
 • Rankiranje na prvoj poziciji na Google maps za sve glavne upite
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
20

Frigoterm

Frigoterm.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Grafički dizajn
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
16

Joyful Kitchen

joyful-kitchen.com

 • Izrada web stranice
 • Izrada Bloga
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business optimizacija
 • Optimizacija korisničkog iskustva i sučelja
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
13

Cres old town apartments

cresoldtown.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Google my business
 • Grafički dizajn
 • Integracija Booking servisa
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Izrada Logotipa
19

Udruga O.A.Z.A.

oazainfo.hr

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO (eng i hr) – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (eng i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud
14

Gradus Solutions

gradus-solutions.com

 • Izrada web stranice
 • Web Hosting i e-mail
 • Optimizacija brzine
 • SEO – optimizacija za internet tražilice (local seo, tehnički seo, interlinking, on-page seo)
 • Optimizacija društvenih mreža
 • Security (Anti-Spam, Anti-Bot, Firewall, Login security, Anti-Malware)
 • Dvojezičnost (njem i hr)
 • Integracija Google worspace email, kolaboracija i cloud

Često postavljana pitanja

Možete li ubrzati sporu web stranicu?

Naravno. Ubrzavanje i optimizacija web stranica i web trgovina nam je specijalnost. Ne samo da ubrzavamo stranice programiranjem i kvalitetnim alatima, nego i dajemo garanciju na brzinu. Podatke potkrepljujemo analizom brzine prije i poslije optimizacije.

Koje tehnologije koristite za razvoj web stranica?

Koristimo sljedeće: HTML, CSS, JS, i PHP. Izrađujemo web lokacije temeljena na Custom WordPress CMS-u, izbjegavamo template i buildere. Koristimo minimalan broj pluginova te ih izbjegavamo ako je moguće te riješenja programiramo i implementiramo pomoću kodiranja.

Zašto preferirate WordPress?

Postoji više osobina koje WordPress čine odličnim alatom za razvoj web stranica. WordPress je najpopularniji svjetski CMS softver koji je svestran, vrlo prilagodljiv i često ažuriran. Postoji i mnogo gotovih rješenja za integracije s različitim sustavima (online plaćanja, klijenti e-pošte, CRM sustavi, e-trgovina) koja štede vaše resurse i pomažu u zaokruživanju arhitekture rješenja. WordPress je odličan i za SEO, a pruža uistinu besprijekorno iskustvo za sve koji su uključeni u upravljanje i ažuriranje web stranica.

Možete li izgraditi višejezičnu web stranicu?

Naravno, stvaramo web stranice koje podržavaju više od jednog jezika. Također ih možemo namjestiti da automatski prelaze na različite jezike prema postavkama preglednika posjetitelja ili državi u kojoj se nalaze.

Želim prvo stvoriti jednostraničnu web stranicu. Možemo li ga kasnije transformirati u web stranicu s više stranica?

Naravno. Odredišnu stranicu možemo pretvoriti u web stranicu s više stranica i obrnuto prema vašem zahtjevu.

Imam web stranicu, ali želim ju pretvoriti u web trgovinu.

Naravno. Vašu postojeću stranicu možemo pretvoriti u web trgovinu sa svim vrstama plaćanja, dostavama i mnogim drugim funkcijama po vašoj želji.

Možete li nam pomoći s redizajniranjem postojeće web stranice?

Da. Naši dizajneri stvorit će kreativan, moderan i uvjerljiv dizajn za vašu web stranicu.

Imamo web stranicu izrađenu u WordPressu. Možete li razviti dodatne funkcije i mogučnosti?

Da, rado ćemo vam pomoći u tome. Kontaktirajte nas i opišite svoje potrebe i zahtjeve, a mi ćemo učiniti ostalo.